Tester IC – طراحی و ساخت تستر ICهای منطقی سری 74xx

اغلب در ساخت و طراحي وسايل الكترونيكي نياز داريم كه آي سي هاي به كار رفته در مدارات الكترونيكي مورد نظر را تست كرده و از صحت يا خرابي آنها اطلاع دقيقي حاصل نماييم و احيانا در مورد خراب بودن آي سي ها پايه ي خراب شده آنها را بيابيم.ساخت و طراحي وسيله اي كه اين عمل تست را انجام دهد( Tester IC ) ، هدف اصلي اين پرو‍ژه مي باشد. كه در اين پروژه يك سري از آي سي هاي...

مدار و گزارش طراحی دستگاه اندازه گیری ضربان قلب به روش فوتو پلتیسمو گرافی

فوتوپلتيسموگرافي چيست ؟ Photo Plethysmography‏:‏ ‏ ‏PPG‏ كه به ‌صورت ‏Light Reflection Rheography‏ يا ‏LRR‏ شناخته شده است يك روش غير تهاجمي با استفاده از تاباندن نور غير مرئي مادون قرمز به پوست است. با توجه به حجم خون موجود در پوست و بافت، نور مادون قرمز جذب مي‌شود با اندازه‌گيري نور جذب نشده تغييرات موجود در حجم خون را مي‌توان محاسبه كرد. همانند ‏IP‏ مي‌توان تغييرات حجم خون در سياهرگ و منحني ضرباني شريانها را به‌دست آورد.‏ اندازه‌ گيري فوتوپلتيسموگرافي ‏ ‏PPG‏ بر...