CMOS Design of a Multi-input Analog Multiplier

از لینک زیر مقاله CMOS Design of a Multi-input Analog Multiplier به همراه فایل شبیه سازی Hspice انرا میتوانید دریافت نمایید . 490,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد (بیشتر…)

Low Power CMOS Charge Sharing Dynamic Latch Comparator using 0.18μm Technology

از لینک زیر مقاله Low Power CMOS Charge Sharing Dynamic Latch Comparator using 0.18μm Technology به همراه فایل شبیه سازی Hspice انرا میتوانید دریافت نمایید .   550,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد Abstract This paper discusses the design and analysis of a latching comparator using charge sharing circuit topology for low power and high speed. This topology combines the good features of the resistive dividing comparator and the differential current sensing comparator. This design will be focusing on the...

پیش ‏بینی هوشمند خطاهای برنامه‌‏ریزی نشده در صنعت برق با استفاده از تکنولوژی گرمانگاری مادون قرمز

چکیده : ترموویژن که به نام‏های گرمانگاری و تصویربرداری حرارتی شناخته می‏شود تکنیک مهمی است که دامنه‏ی کاربردهای آن بسیار گسترده و فراتر از بحث مراقبت وضعیت (CM) تجهیزات و ماشین ‏آلات است. با استفاده از دوربین‏های ترموگرافی (که با نام دوربین‏هایی جهت بازرسی مادون قرمز از طریق ترموگرافی نیز خوانده می‏شوند)، تمامی عیوبی که منجز به تغییر در الگوی توزیع دمای سطحی می‏شوند قابل شناسایی خواهند بود. فناوری ترموگرافی از اواسط قرن نوزدهم با کاربردهای نظامی مورد توجه بوده، اما...

Design and realisation of Low leakage 1-bit CMOS based Full Adder Cells for Mobile Applications

برای اکثر مقیاس های ابزار های cmos (مثلا 180nm) اتلاف توان نشتی برای طراحان مدارات VLSI یک مساله مهم شده است.با مقیاس بندی شدن تکنولوژی در رژیم های نانومتری توان اتلافی نشتی ومصونیت نویز استاندارد های مهمی در مقایسه با توان اکتیو، تاخیر و مساحت می باشند.در این پروژه سلول تمام جمع کننده با نشتی پایین برای ادوات سیار طراحی شده است. در سالیان اخیر نمونه های مختلفی از گیت های منطقی مختلف برای پیاده سازی سلول جمع کننده یک...

High Gain CMOS Low Noise Amplifier(LNA) With 2.6 GHz Bandwidth

امروزه تکنولوژی CMOS باعث پیشرفت مخابرات بدون سیم شده است. همچنین سیستم های مخابراتی گوناگونی نیز برای کارکرد در باندهای فرکانسی مختلف اراده شده اند. یکی از ادواتی که در گیرنده های مخابراتی به طور گسترده استفاده می گردد LNA می باشد. بنابراین طراحی تقویت کننده با نویز پایین و گین مطلوب از هدف های تکنولوژی CMOS می باشد. از طرفی باید یک توازن بین مقدار گین و نویز خروجی تقویت کننده برقرار نمود. برای این توازن روش های مختلفی...

Device and circuit-level performance of carbon nanotube field-effect transistor with benchmarking against a nano-MOSFET

نانو لوله‌های کربنیCNTs، می‌توانند به عنوان لایه‌های ورقه‌ای گرافن پیچیده شده در یک سیلندر تو خالیِ بدون درز، در نظر گرفته شوند.به دلیل نانو ساختارهای منحصر به فرد و ویژگی‌های فیزیکی عالی آنها ،CNT ها در طول دهه گذشته، به عنوان یکی از بهترین مواد کاندید و نوید بخش، برای جایگزینی با الکترونیک سیلیکونی به شمار می‌روند. (بیشتر…)

Forward Body Biased Adiabatic Logic for Peak and Average Power Reduction in 22nm CMOS

از لینک زیر مقاله Forward Body Biased Adiabatic Logic for Peak and Average Power Reduction in 22nm CMOS را همراه با شبیه سازی و ترجمه و گزارش مختصر آن را میتوانید خریداری نمایید . این مقاله مربوط به سال 2014 میباشد Abstract: Quantum mechanical principles that govern the basic laws of physics increasingly limit CMOS operation with transistor scaling. Traditional logic based CMOS circuits cannot achieve ultra-low power levels due to heat dissipated for a single bit loss of information as represented...

Design and evaluation of variable stages pipeline processor with low-energy techniques

از لینک زیر میتوانید مقاله Design and evaluation of variable stages pipeline processor with low-energy techniques همراه با شبیه سازی آن در محیط hspice را خریداری نمایید . 560,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد (بیشتر…)

Low Power Designs of XOR and XNOR Standard Cells

از لینک زیر میتوانید مقاله Low Power Designs of XOR and XNOR Standard Cells همراه با شبیه سازی آن در محیط hspice را خریداری نمایید . 590,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد (بیشتر…)

Four Phase Clocking Rule for Energy Efficient Digital Circuits – An Adiabatic Concept

از لینک زیر میتوانید مقاله Four Phase Clocking Rule for Energy Efficient Digital Circuits - An Adiabatic Concept همراه با فایل شبیه سازی آن در محیط hspice را خریداری نمایید . 600,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد (بیشتر…)