دستور کار آزمایشگاه میکرو

هدف از برگزاری این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی برق و سخت افزار کامپیوتر با سیستم های مبتنی بر ریز پردازنده و ریز کنترلر و روشهای ارتباط دهی آنها با وسایل ورودی/ خروجی و برنامه ریزی آنها در سطوح مقدماتی و پیشرفته می باشد. دانشجویان هفته ای یک جلسه بمدت سه ساعت در آزمایشگاه حاضرشده و طبق دستور کار از پیش تهیه شده توسط سرپرست آزمایشگاه آزمایش معینی را که شامل سخت افزار و نرم افزار است بصورت گروههای...