جزوه آنتن مهندس ابوتراب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جزوه آنتن مهندس ابوتراب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از بهترین جزوات درس آنتن می باشد....ک با زبانی گویا و ساده مباحث اصلی و پایه ایی آنتن را بازگو کرده است...از دوستانی ک خواهان یادگیری مباحث آنتنی هستند پیشنهاد میکنم حتما این جزوه رو در کنار کتاب های انتن بالانیز و استاتزمن برای درک بهتر مفاهیم کتاب استفاده کنند... (بیشتر…)