جزوه ادوات نیمه هادی

از لینک زیر میتوانید جزوه ادوات نیمه هادی  را دریافت نمایید . این درس به بررسی ساختار قطعات الکترونیکی و رفتار انها در شرایط مختلف میپردازد با تشکر از دکتر سید علی حسینی (بیشتر…)

ادوات نیمه هادی

از لینک زیر میتوانید بخش پنجم و ششم درس ادوات نیمه هادی که مربوط به اتصال شاتکی و اهمیک است را دریافت نمایید ضمنا در فایل بعدی این مجموعه میتوانید ساختار mesfet  هارابررسی نمایید (بیشتر…)