ارگ 21 نت

ارگ یک ساز الکترونیکی است که با فشردن کلید هایی امکان نواختن نتهای مختلف را دارد .برای تولید نت موسیقی با هر میکروکنترلری باید بر نکته اساسی زیر توجه کرد :نسبت فرکانس هر دو نت متوالی در دستگاه موسیقی بین‌المللی(فاصله نیم‌پرده) برابر است با عدد 1.059463  بنابراین اگر یک نت را به‌عنوان نقطه مبنا در نظر بگیریم، فرکانس نت بعدی 1.059463 برابر نت فعلی و فرکانس نت قبلی هم همین فرکانس تقسیم‌بر 1.059463 خواهد بود.با توجه به تدوین قراردادی...