راه اندازی سنسور دما lm35 با قابلیت اندازه گیری دمای منفی

معروفترین Sensor  تشخیص دما موجود در بازار Lm35 می‏باشد ، این سنسور تغییرات دمای مورد نظر را به ولتاژ آنالوگ تبدیل می‏کند.  این سنسور دارای سه پایه می‏باشد در صورتی که سنسور روربروی ما قرار گیرد (بتوانیم نوشته هایش را ببینیم). اولین پایه ، سمت چپ ( vcc )  می‏باشد که به ۵ ولت وصل می‏شود.پایه وسط ، ولتاژ خروجی ( Vout )است که به میکروکنترلر متصل می‏شود.پایه سوم ، زمین ( GND ) سنسور است.محدوده دمایی که این...