PT100

اندازه گیری دما توسط سنسور PT100 و نمایش آن بر روی lcd

یکی دیگر از سنسور هایی در صنعت استفاده می شود و رنج دمایی بین ۲۰۰- تا ۸۴۰+ را اندازه گیری میکند سنسور pt 100 میباشد.سنسور دمای pt 100 نسبت به تغییر دما مقدار مقاومت ان تغییر می کند .این سنسور‌ در دمای صفر درجه دارای مقاومت 100 اهم میباشد و در ازای هر درجه افزایش دما 0.385 اهم به مقاومتش افزوده میشود .PT100 ها به صورت دو,سه ویا چهار سیمه ساخته می شوند,در ادامه به نحوه اتصال و خصوصیات...