اندازه گیری و کنترل دما توسط ترموکوپل

ترموکوپل یکی از پر مصرف ترین سنسورهای اندازه گیری دما محسوب میگردد . این سنسورهای ساده با استفاده از اتصال یک فلز و آلیاژ آن و با توجه به اثر سیبک تولید میشوند و با همین مکانیزم ساده قادر به اندازه گیری دما به راحتی در رنج وسیعی از زیر صفر تا حدود 1700 درجه میباشند . با  توجه به پدیده سیبک اتصال هر دو فلز از نوع مختلف باعث ایجاد thermocouple شده و تولید ولتازی در حد میلی...