زاویه سنجی با سنسور KMZ43

سنسور مغناطیس KMZ43 سنسور قطب نمای الکترونیکی بسیار دقیق که عملکرد ان با استفاده از اثر مقاومت – مغناطیس نوار نازکی از اهن نیکل می باشد .این سنسور از دو پل واتستون کالوانیزه جدا از هم که به صورت ۴۵ درجه قرار گرفته اند تشکیل شده است. (بیشتر…)