ویرایش دوم (2012) کتاب طراحی مدارات مجتمع آنالوگ نوشته جونز – مارتین – کاریوسون

این کتاب یکی از مهم ترین مراجع درسی دانشجویان مهندسی الکترونیک می باشد که در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود. کتاب با کیفیت بالا و نسخه اصلی می باشد. هم چنین حل تمرین  کتاب نیز با کیفیت بالاست. ترجمه ویرایش قدیم این کتاب به زبان فارسی توسط امیرمنصور پزشک  و محمدرضا صدریه نوسط انتشارات نص  در بازار به سختی  یافت میشود . از لینک زیر میتوانید ویرایش دوم (2012) کتاب طراحی مدارات مجتمع آنالوگ نوشته جونز مارتین و کاریوسون  را دریافت...