فانکشن ژنراتور دیجیتال

فانکشن ژنراتور یک سیستم الکترونیکی جهت تولید شکل موج‌های مختلف باقابلیت کنترل فرکانس ، دامنه ، مقدار DC  و… می‌باشد . در بسیاری از نمونه‌های مدرن امکانات دیگری  چون کنترل تقارن Sweep , Synchronizasion , تولید شکل موج دلخواه (قابلیت Customize ) اتصال به کامپیوتر و… نیز اضافه‌شده است در یک نگاه کلی می‌توان فانکشن ژنراتورها را به دو نوع آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد. فانکشن ژنراتور آنالوگ در این نوع ، برای تولید موج از قطعات و مدارات خطی چون مدار...