جونز مارتین

ویرایش دوم (۲۰۱۲) کتاب طراحی مدارات مجتمع آنالوگ نوشته جونز – مارتین – کاریوسون

این کتاب یکی از مهم ترین مراجع درسی دانشجویان مهندسی الکترونیک می باشد که در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود. کتاب با کیفیت بالا و نسخه اصلی می باشد. هم چنین حل تمرین کتاب نیز با کیفیت بالاست. ترجمه ویرایش قدیم این کتاب به زبان فارسی توسط امیرمنصور پزشک و محمدرضا صدریه نوسط انتشارات نص در بازار به سختی یافت میشود . از لینک زیر میتوانید ویرایش دوم (2012) کتاب طراحی مدارات مجتمع آنالوگ نوشته جونز مارتین و کاریوسون را دریافت...