پروژه تبدیل عدد به صوت

در پروژه تبدیل عدد به صوت (text to speech) کاربر اعداد یک رقمی تا چهار رقم را میتواند با کیبورد وارد کند و فایل صوتی عدد وارد شده توسط میکرو تولید و پخش میشود . فایل برنامه این پروژه که توسط کامپایلر کدویژن نوشته شده را به همراه فایل شبیه ساز و گزارش مختصر کار و نرم افزارمورد نیاز را از بخش زیر میتوانید دریافت نمایید . (بیشتر…)