دانلود کتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

کتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS برای مهندسین رشته شبکه آماده شده و شامل مباحثی که در مدارک مختلف از جمله مستندات 'زیمنس' و مدارک موسس بین‌المللی 'Profibus'، 'اجزای شبکه‌های Profibus و... می باشد. این شبکه های صنعتی در پی ال سی های شرکت زیمنس با نام profibus شناخته می شوند . به طور کلی می توان گفت profibus عبارت است از استفاده ی صنعتی از plc ها تحت یک شبکه که در این کتاب به طور کامل با...