PLL 4046

Vco مخفف عبارت voltage control oscillator میباشد به معنی اسیلاتوری که فرکانس آن توسط ولتاژ DC قابل تغییر است .تراشه 4046 دارای یک بخش vco داخلی است که میتوان از آن به صورت مجزا استفاده کرد . شکل موج خروجی vco با تغییر ولتاژ اعمالی به پایه 9 فرکانسش تغییر می کند ولتاژورودی که میتواند بین صفر تا مقدار تغذیه تراشه باشد. . فرکانس نوسان ساز به ظرفیت خازن بین پایه های 6 و 7 بستگی دارد .حد اقل...