کتاب اصول مدارهای الکتریکی | Fundamentals of Electric Circuits

کتاب اصول مدارهای الکتریکی  Fundamentals of Electric Circuits یکی از معروف ترین منابع درس مدار های الکتریکی می باشد که اکثر اساتید مطابق با مطالب این کتاب درس خود را پیش می برند و سوالات این کتاب در بسیاری از نمونه سوال های موجود برای درس مدار های الکتریکی دیده شده، نویسنده ها : Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku این کتاب در سه بخش که در مجموع شامل 19 درس می باشد تأليف شده، در ادامه می توانید عنوان سرفصل ها و مطالب...