کسینوس فی متر با قابلیت کنترل بانک خازنی و نمایش اختلاف فاز

کسینوس فی متر  دستگاهی است که مقدار پارامتر کسینوس فی را که بر اساس ان اطلاح ضریب توان صورت میگیرد را اندازه گیری میکند .ضریب توان در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری اطلاق می‌شود و مقداری بین 0 تا 1 دارد. توان واقعی در واقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل‌های انرژی را نشان می‌دهد در حالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف بین...