کسینوس فی متر با قابلیت کنترل بانک خازنی و نمایش اختلاف فاز

کسینوس فی متر  دستگاهی است که مقدار پارامتر کسینوس فی را که بر اساس ان اطلاح ضریب توان صورت میگیرد را اندازه گیری میکند . ضریب توان در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری اطلاق می‌شود و مقداری بین 0 تا 1 دارد. توان واقعی در واقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل‌های انرژی را نشان می‌دهد در حالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف بین...