کنترل سرعت و جهت حرکت موتورdc و نمایش عملکرد بر روی GLCD

موتورdc موتورهای جریان مستقیم اولین نوع از موتورهای الکتریکی هستند که عموماً 75 تا 80 درصد راندمان دارند. آن ها به خوبی در سرعت­های متغیر کار می­کنند و گشتاور بالایی دارند. همانطور که می دانید، دو عنصر الکتریکی در یک موتورdc وجود دارد، سیم پیچ های میدان و سیم پیچ های آرمیچر.سیم پیچ های آرمیچر از رساناهای حامل جریان که به یک کموتاتور ختم می شوند، ساخته شده اند.ولتاژ DC از طریق برس کربن که بر کموتاتور سوار شده، بر سیم پیچ های آرمیچر...