راه اندازی سنسور دما و رطوبت DHT11

سنسور DHT11 یک سنسور دما و رطوبت دیجیتال ارزان قیمت است که قابلیت اندازه گیری رطوبت از ۲۰ تا ۸۰% با دقت ۵% و اندازه گیری دما از ۰ تا ۵۰ درجه با دقت ۲ درجه را دارد. Sample Rate یا نرخ نمونه برداری این سنسور هر ثانیه یک بار ( ۱ هرتز ) است.  در صورتی که برای پروژه های ساده مانند نمایش دما و رطوبت خانه یا مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق های یک ساختمان یا موارد...