اتصال lcd کارکتری به AVR با استفاده از i2c protocol و ماژول PCF8574

در اینجا میخواهیم به آموزش اتصال lcd به avr با استفاده از پروتکل i2c  بپردازم، در  این روش از آی سی PCF8574 به عنوان واسط بین پایه های i2c میکرو و lcd کاراکتری استفاده شده است . این تراشه هم قابلیت خواندن دیتای پین های خود را در مود خروجی دارد و همچنین می تواند وضعیت هر پین را در حالت ورودی توسط ارتباط I2C ثبت و ضبط کند . ضمنا این تراشه قابلیت آدرس دهی تا حداکثر هشت...