راه اندازی keypad 4*4

پروژه راه اندازی keypad 4*4 و انتقال آن عدد خوانده شده توسط رابط سریال

راه اندازی keypad 4*4 و انتقال اطلاعات خوانده شده توسط رابط سریال راه اندازی keypad 4*4 توسط 8 پایه آن صورت میگیرد . 4 پایه به نام های R1-R2-R3-R4 و ۴ پایه به نام های C1-C2-C3-C4 پایه هایی هستند که کاربر توسط آنها کیپد را راه اندازی میکند. رابط سریال USART نیز یکی از پر کاربردترین سیستم های ارتباطی AVR با دنیای بیرون می باشد و کاربرد زیادی از قبیل ارتباط با رایانه ارتباط با سایر میکرو ها و همچنین ارتباط و...