ادوات نیمه هادی

از لینک زیر میتوانید بخش پنجم و ششم درس ادوات نیمه هادی که مربوط به اتصال شاتکی و اهمیک است را دریافت نمایید ضمنا در فایل بعدی این مجموعه میتوانید ساختار mesfet  هارابررسی نمایید (بیشتر…)