تجهیزات PLC

معرفی بخشی از تجهیزات مورد استفاده در سیستم های کنترلی مبتنی برPLC

از لینک زیر میتوانید مجوعه ای شامل معرفي بخشي از تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي كنترلي مبتني بر PLC را دریافت نمایید . تجهیزاتی مانند FlexNetViewer PC Adaptor , PCMCIA , PG , کامپیوتر های صنعتی در مدلهای مختلف پانل ، رک ، باکس و سینگل برد , odm ,DVI Splitter, USB Extension(بیشتر…)