ساعت با آی سی RTC شماره PCF8583

آی سی PCF8583 یک آی سی ساعت (RTC) می باشد که دارای قابلیتهای زیادی از جمله شمارنده ساعت ، تقویم سالیانه ، آلارم و … است.  آی سی  PCF8583 یک ساعت و تقویم  واقعی با  240 × 8-bit  حافظه داخلی می باشد. آدرس ها و داده ها به صورت سریال از طریق دو خط I2C-bus دو طرفه منتقل می شوند. پس از هر بایت داده نوشته شده یا خوانده شده، ثبت آدرس ورودی به صورت خودکار انجام می شود. اسیلاتور...