پروژه راه اندازی کنترل اتوماتیک یک ایستگاه قطار توسط plc s7 300

از لینک زیر میتوانید پروژه tran station که در مورد راه اندازی و کنترل اتوماتیک یک ایستگاه قطار است را که توسط plc s7 300  انجام گرفته همراه با فایل ارشیو برنامه میتواید دانلود کنید . این پروژه به زبان لدر و در13 نتورک نوشته شده است . در این پروژه ساعت plc  توسط بلوکهای سیستمی خوانده میشد و براساس ان ایستگاه کنترل میشود (بیشتر…)

برنامه کنترل اتوماتیک دما توسط سنسور pt100 در یک کارگاه

برنامه کنترل اتوماتیک دما در یک کارگاه سنسور مورد استفاده  pt100 استارت برنامه به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود . در حالت دستی سیستم با یک push buttom فعال میشود و برای غیر فعال شدن با فشار مجدد همان کلید سیستم فعال میشود . در حالت اتوماتیک سیستم در ساعت 8 صبح تا ۸ شب به طور خودکار فعال میگردد . با توجه به مقدار دما یک هیتر و یک کولر دما را در محدوده مجاز نگه میدارند ....