معرفي بخشي از تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي كنترلي مبتني برPLC

از لینک زیر میتوانید مجوعه ای شامل معرفي بخشي از تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي كنترلي مبتني بر PLC را دریافت نمایید . تجهیزاتی مانند FlexNetViewer PC Adaptor , PCMCIA , PG , کامپیوتر های صنعتی در مدلهای مختلف پانل ، رک ، باکس و سینگل برد , odm , DVI Splitter, USB Extension (بیشتر…)