برنامه کنترل اتوماتیک دما توسط سنسور pt100 در یک کارگاه

برنامه کنترل اتوماتیک دما در یک کارگاه سنسور مورد استفاده  pt100 استارت برنامه به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود . در حالت دستی سیستم با یک push buttom فعال میشود و برای غیر فعال شدن با فشار مجدد همان کلید سیستم فعال میشود . در حالت اتوماتیک سیستم در ساعت 8 صبح تا ۸ شب به طور خودکار فعال میگردد . با توجه به مقدار دما یک هیتر و یک کولر دما را در محدوده مجاز نگه میدارند ....

اندازه گیری دما توسط سنسور PT100 و نمایش آن بر روی lcd

یکی دیگر از سنسور هایی در صنعت استفاده می شود و رنج دمایی بین ۲۰۰-  تا ۸۴۰+ را اندازه گیری میکند سنسور pt 100 میباشد.سنسور دمای pt 100  نسبت به تغییر دما مقدار مقاومت ان تغییر می کند .این سنسور‌ در دمای صفر درجه دارای مقاومت 100 اهم میباشد و در ازای هر درجه افزایش دما 0.385 اهم به مقاومتش افزوده میشود .PT100 ها به صورت دو,سه ویا چهار سیمه ساخته می شوند,در ادامه به نحوه اتصال و خصوصیات...