راه اندازی rotary encoder توسط کامپایلر کدویژن

همانطور که میدانید انکود(Encoder) یک نوع خاصی از سنسور ها می باشد که اطلاعات موقعیت را دریافت کرده و این اطلاعات را به تجهیزات دیگر رله می کند. انکودر ها جهت تشخیص موقعیت (position)،  سرعت(velocity)  و جهت گردش شفت موتور(direction) و سایر تجهیزات متحرک مکانیکی استفاده میشود.  آن ها اطلاعات لازم برای کنترل دقیق سرعت در اپلیکیشن  های مثل موقعیت یابی یک میز گردان rotary table ،  برداشتن و در جایی گذاشتن pick and place ، مونتاژ ماشین آلات...