کتاب satellite communications نوشته Dennis Roddy

از لینک زیر میتوانید ویرایش چهارم کتاب satellite communications   نوشته Dennis Roddy  را دریافت کنید در این کتاب تمامی جنبه های سیستم ها ماهواره ای از نحوه ارسال و چرخش به دور زمین تا مدارها  و سیستم ها ارتباطی پیشرفته به کار رفته در این ماهواره ها را مورد بررسی قرار داده است. (بیشتر…)