راه اندازی سنسور فاصله سنج آلتراسونیک توسط میکرو AVR و کدویژن

آلتراسونیک در رباتيك جهت مسافت يابي (Ranging) استفاده مي‌شوند. اما این سنسورها کاربرد های مختلفی دارند . كاربرد سنسورهاي آلتراسونیک اندازه گيري زاويه (Angular Measurement) مسافت‌يابي ( Ranging) تستهاي غير مخرب ( Non Destructive Test) اندازه‌گيري جريان ( Flow Metering) Non-intrusive medical procedures البته در کار با این سنسور محدودیت هایی نیز وجود دارد از جمله : يك ناحيه مرده (dead zone) در نزديكي سطح سنسور وجود دارد كه موجب مي‌شود كه سنسور نتواند اشياء خيلي نزديك را...