بررسی بلوکهای سیستمی پرکاربرد در برنامه ریزی PLC های زیمنس

PLC های شرکت زیمنس جایگاه ویژه ای در صنعت کشومان دارند. این شرکت برای یک سری از کارها بلوکهایی را آماده کرده که اپراتور با استفاده از آنها راحت تر اهداف خود را در برنامه نویسی پیاده سازی کند. تنوع این بلوکهای سیستمی زیاد بوده و هر کدام فرایند خاصی را کنترل می کنند. از میان این بلوکها، بلوکهای SFB حافظه دار هستند و بلوکهای SFC بدون حافظه. در این مقاله به بررسی نحوه استفاده از پرکاربردترین این نوع...