طراحی سنسور دنده عقب ماشین با قابلیت زدن بوق و نمایش میزان فاصله

برای فاصله سنجی در این پروژه از یک ماژول التراسونیک srf04 استفاده شده .این ماژول ها برای اندازه گیری فاصله, امواج صوتی با فرکانس بالا تولید و ارسال می کنند و موج بازتاب شده را دریافت می کنند. با اندازه گیری زمان ارسال تا دریافت امواج می توانیم فاصله مورد نظر را محاسبه کنیم. دو ماژول SRF04 و SRF05 تفاومت چندانی با هم ندارد و در واقع ماژول SRF05 ارتقاء یافته ماژول SRF04 می باشد. مسافت قابل سنجش توسط این ماژولها از 2cm تا 450cm می باشد. ...

راه اندازی ماژول سنجش مسافت التراسونیک SRF04 و SRF05

ماژول های سنج مسافت التراسونیک انواع مختلفی دارند و در رنج های وسیعی از ۲ سانتی متر تا چندصد متر بسته به نوع, برای مقاصد خاصی طراحی و استفاده می شوند.اکثر ماژول های التراسونیک سنجش مسافت (Ultrasonic Ranging Module) از دو قسمت فرستنده و گیرنده تشکیل شده اند.قسمت فرستنده در کسری از ثانیه امواج التراسونیک را ارسال می کند این امواج پس از برخورد به جسم بازتاب داده می شوند. وظیفه قسمت گیرنده دریافت امواج بازتابی از جسم است.گیرنده...